Kontrola jakości

 

Jakość naszych wyrobów kontrolowana jest przez zachowanie wytycznych procedury ISO 9001:2001 i stałe zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości. Realizując Politykę Jakości naszej Spółki, pragniemy uzyskać renomę Firmy systematycznie podnoszącej jakość, zadowolenie Klientów oraz satysfakcje Naszych Pracowników. 

       

        Cele jakościowe realizujemy poprzez:

 

odlewnia aluminium   Bogate doświadczenie naszych pracowników w każdej dziedzinie funkcjonowania odlewni aluminium

odlewnia aluminium   Wykorzystanie do współpracy wyłącznie Dostawców, którzy dostarczają jakościowe produktu i usługi dla Naszej firmy

odlewnia aluminium   Stosowanie i dokumentowanie działań podnoszących jakość

odlewnia aluminium   Monitoring światowego rozwoju technologii 

odlewnia aluminium   Korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i ciągłe doskonalenie własnych możliwości produkcyjnych

odlewnia aluminium   Wykorzystanie koncepcji Just-In-Time w odniesieniu do terminowości dostaw

odlewnia aluminium   Zapobieganie powstawaniu wyrobów i usług niespełniających wymagań Klientów

odlewnia aluminium   Kontrolę i minimalizację kosztów w miejscu ich powstawania

odlewnia aluminium   Ograniczenie ujemnego wpływu procesu technologicznego na środowisko naturalne człowieka.

 

 

Do realizacji Polityki Jakości został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.