Odlewnia aluminium

 

Specjalizujemy się w produkcji skomplikowanych i niskoseryjnych odlewów aluminiowych wykonywanych w technologii:

piaskowej, kokilowej i mieszanej.

 

 

odlewnia aluminium

 

 

Wykonujemy obróbkę cieplną odlewów aluminiowych: T1, T4, T5 oraz T6. Przeprowadzamy utwardzanie wydzieleniowe dla następujących stopów: AlSi7Mg0,3; Alsi7Mgo,6; AlSi9Mg; AlSi10Mg, AlCu5MgMn, AlCu4Ti; Alsi4MgTi; AlZn10Si8Mg, obróbka ta powoduje wzrost własności wytrzymałościowych odlewów o 100%, dzięki czemu uzyskujemy Rm powyżej 400 MPa.

 

 

Odlewy o masie w przedziale:

tak  0,1 - 150 kg produkowane są w kokilach grawitacyjnych: ręcznych; pneumatycznych; hydraulicznych.

tak  20 - 500 kg produkowane są w technologii uretanowej tzw. "NO BAKE" z zastosowaniem żywic chemoutwardzalnych w formach piaskowych przy wykorzystaniu mieszarko-nasypywarki firmy EUROTEK o wydajności 3800 kg masy/godz.

 

 

odlewnia aluminium

 

 

 

Mieszarko-nasypywarka firmy EUROTEK ECOMIX. Wydajność 3800 kg masy/godz.  

 

zdjęcie: Mieszarko-nasypywarka firmy EUROTEK

 

odlewnia aluminium

 

Stanowiska topienia wyposażone są w piece elektryczne oporowe typu PET o pojemności od 70 do 600 kg.

 

zdjęcie: Piece elektryczno- wytopowe typu PET

 

odlewnia aluminium

 

 

Obróbkę cieplną przeprowadzamy w piecach wgłębnych typu PEGAT o głębokości 1500mm i 3000mm, oraz piecach komorowych typu PEK o maksymalnych gabarytach wsadu 2000x3000x1800.

 

Wszystkie piece do obróbki cieplnej są wyposażone w monitoring Agilent 34970A firmy Helwett-Packard, służący do rejestrowania i archiwizacji danych dotyczących przebiegu obróbki cieplnej i pracy pieców.

 

zdjęcie: Piec do obróbki cieplnej

 

odlewnia aluminium

 

Dysponujemy 4 kokilarkami firmy GAUSS PFC CA1600, które mogą współpracować z robotem zalewającym CREB i dwoma piecami przetrzymującymi metal o pojemności 600kg.

Max wymiary kokil: 2000x1000x1500mm.

Robot zalewający CREB - sterowanie 5 osi, nośność 30kg. 

 

zdjęcie: Automatyczna kokilarka firmy GAUSS