Projektowanie

 

Do projektowania odlewów aluminiowych używamy następujących technologii: CAD/CAM/CNC, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX oraz Edgecam. Do wykonania modeli, rdzennic, kokili i negatywów na CNC  wykorzystujemy dokumentację płaską 2D (papierową i elektroniczną) oraz bryły przestrzenne 3D otrzymywane od naszych Klientów. Istnieje możliwość zaimportowania projektów do obsługiwanego przez naszych projektantów i technologów programu Pro/ENGINEER z zewnętrznych programów w formatach: STP; IGS; PAR; PARASOLID, CAT; VDA; STL.

 

Wykorzystujemy również program ProCAST do symulacji komputerowej procesów zalewania i krzepnięcia odlewów, który pozwala symulować:

 

tak  Odlewanie grawitacyjne, odśrodkowe, wysoko i niskociśnieniowe, technologia pełnej formy i in.

tak  Odlewanie do ruchomych i nieruchomych form ceramicznych i stałych.

tak  Odlewanie w stanie ciekło-stałym (tiksotropowe).

tak  Odlewanie półciągłe i ciągłe.

 

Pliki wygenerowane w oprogramowaniu Pro/ENGINEER  są importowane do programu komputerowego Unigraphics wspomagającego wytwarzanie, który  generuje kody "NC" na potrzeby obrabiarek CNC.