• producent odlewów
  ze stopów aluminium
  z form piaskowych i kokilowych
 • zapraszamy do współpracy

O firmie

Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. to odlewnia aluminium produkująca odlewy ze stopów aluminium z form piaskowych i form kokilowych metodą odlewania grawitacyjnego mająca własny park maszyn CNC sterowanych numerycznie (frezarki, tokarka) zlokalizowana w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).

 

Poza odlewaniem aluminium specjalizujemy się również w wykonywaniu form odlewniczych (modele żywiczne dla technologii odlewania z form piaskowych i formy kokilowe dla technologii odlewania z form kokilowych). Oferujemy dodatkowe usługi wykonywane na miejscu w postaci obróbki mechanicznej odlewów aluminiowych na maszynach CNC sterowanych numerycznie (frezarki, tokarka), obróbki cieplnej (T1, T4, T5, T6, T64, T7), śrutowania odlewów aluminiowych i badania ich szczelności.

  

W ramach kooperacji zewnętrznej oferujemy dodatkowo obsługę usług takich jak: obróbka powierzchni odlewów aluminiowych (m.in. anodowanie, fosforanowanie, chromianowanie, malowanie: proszkowe i na mokro) i badania penetracyjne i rentgenowskie.

 

Odlewnia aluminium powstała w 1999 roku i opiera swoją działalność statutową na potencjale i zasobach intelektualnych zdobytych w firmie Odlewnie Polskie S.A. W 2005 r. udziały w Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. wykupione zostały z Odlewnie Polskie S.A. przez dwie osoby prywatne; obecnie jedynym wspólnikiem spółki jest Zbigniew Dutkiewicz.

Firma posiada nieocenione doświadczenie związane z implementacją i stosowaniem certyfikatu ISO 9001:2000 wydanego 4 października 2005 roku, który potwierdza wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego oraz produkcji odlewów i ich obróbki.

 

Jednym z głównych zadań firmy jest implementacja nowych technologii; firma posiada doświadczenie w odchudzaniu kosztów produkcji popartych zastąpieniem procesu obróbki detali aluminiowych z profili walcowanych na obróbkę detali odlewanych.


Z usług firmy korzystają obecnie firmy międzynarodowe z następujących sektorów:

 • branża kolejowa - Francja i Belgia;
 • branża okrętowa – Polska, Niemcy;
 • branża motoryzacyjna – Niemcy, Szwecja;
 • branża zbrojeniowa – Polska, Anglia, Białoruś;
 • branża energetyczna - Polska;
 • branża lotnicza – Francja

 

Nowym klientom oferujemy kilkudniowe rozpatrzenie zapytań ofertowych oraz produkcję odlewów aluminiowych w ramach koncepcji dostaw na czas Just-In-Time.

Projektowanie

Do projektowania odlewów aluminiowych używamy technologii: CAD (Pro/ ENGINEER, PTC CREO Parametric 3.0, Unigraphics NX 12.0). Do wytwarzania form kokilowych, modeli, rdzennic oraz obróbki mechanicznej CNC odlewów używamy technologii CAM (Pro/ ENGINEER, PTC CREO Parametric 3.0, Unigraphics NX 12.0 oraz EdgeCAM), dokumentację płaską 2D (papierową i elektroniczną) oraz bryły przestrzenne 3D otrzymywane od naszych Klientów. Istnieje możliwość zaimportowania projektów do obsługiwanego przez naszych technologów programu Pro/ ENGINEER, PTC CREO Parametric 3.0, Unigraphics NX 12.0 z zewnętrznych programów we wszystkich formatach m.in.: STP; IGS; PAR; PARASOLID, CAT; VDA; STL.

 

Wykorzystujemy również program ProCAST do symulacji komputerowej procesów odlewania aluminium m.in. zalewania i krzepnięcia odlewów aluminiowych, który pozwala symulować odlewanie grawitacyjne.

 

Pliki wygenerowane w oprogramowaniu CAD są importowane przez oprogramowanie CAM wspomagające wytwarzanie, który następnie generuje kody "NC" na potrzeby obrabiarek CNC.

 

Zdjęcie nr. 1. Projekt wykonania odlewu aluminiowego opracowanego w Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.

 

Odlew aluminiowy przedstawiony na zdjęciu w kolorze szarym wykonywany jest w technologii mieszanej m.in. z formy kokilowej. Forma górna i dolna - kolor zielony - to forma kokilowa, która odzwierciedla kształty zewnętrzne odlewu. Przed złożeniem formy wewnątrz umieszczany jest rdzeń piaskowy - kolor brązowy.  Rdzeń został wykonany w technologii NO BAKE z masy samoutwardzalnej w rdzennicy wykonanej z żywicznych płyt modelowych. Taka technologia wykonania zapewnia zarówno wysokie tolerancje wykonania odlewu jak i jego parametry wytrzymałościowe.

Modelarnia

Modelarnia to wysoko wyspecjalizowany, nowoczesny zakład z wieloletnim doświadczeniem, który wykonuje następujące usługi:

 

 • Wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego, modeli i rdzennic ze stali, aluminium i metali kolorowych
 • Formy kokilowe z żeliwa szarego i sferoidalnego
 • Negatywy modeli i omodelowania prototypowe z żywicy
 • Montaż modeli na płytach, zespołów modelowych i obróbki wykańczające rdzennic
 • Adaptacja zespołów modelowych pomiędzy różnymi technologiami odlewniczymi
 • Opracowywanie modeli 3D w programie PRO Engineer
 • Opracowywanie ścieżek narzędziowych do obróbki mechanicznej modeli na maszynach CNC
 • Wprowadzenie naddatków technologicznych, takich jak: pochylenia ścian, naddatki na obróbkę i skurcz odlewniczy
 • Obróbka w programie ProENGINEER
 • Generowanie brył 3D modeli i rdzennic na podstawie modelu odlewu
 • Generowanie ścieżek narzędzia w programie EDGECAM na obrabiarkę CNC AVIA VMC 650       

 

Modele i ich negatywy wykonujemy na pionowym centrum obróbczym AVIA VMC 650. 

Maksymalne wymiary frezowanych modeli: X/Y/Z to 650/540/620.

Maksymalne obciążenie 620 kg.

 

 

Zdjęcie nr. 2. Projekt wykonania odlewu aluminiowego ze stopu cechującego się najlepszymi własnościami wytrzymałościowymi Rm = 400 MPa; HBW ≥ 110 wg normy EN 1706:2010 wykonywany w Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.

 

Materiał ten może zostać użyty w wielu dziedzinach przemysłu do zastąpienia innych odlewów m.in. żeliwnych. Odlew aluminiowy wykonywany na linii do odlewania kokilowego w formie kokilowej oznaczony kolorem szarym. Forma górna i dolna – kolor zielony – odzwierciedla kształty zewnętrzne odlewu. Do wykonania jednego odlewu aluminiowego przed złożeniem formy w jej wnętrzu umieszczane jest 10 rdzeni piaskowych – kolor zółty - wykonanych w technologii NO BAKE. Rdzenie wykonywane są na linii do formowania bezskrzynkowego z rdzennic wykonanych z żywicznych płyt modelowych. Następnie rdzenie umieszczone są symetrycznie po prawej i lewej stronie formy.  Tak przygotowaną formę zalewamy odpowiednio przygotowanym metalem o ściśle zachowanych parametrach temperaturowych jak i odpowiednio dobranym składzie chemicznym, tak aby zapewnić wszystkie wymagane parametry jakościowe docelowego odlewu aluminiowego.

Odlewnia aluminium

Specjalizujemy się w produkcji skomplikowanych seryjnych i nisko-seryjnych odlewów aluminiowych wykonywanych w technologii: odlewanie piaskowe i odlewanie kokilowe.

 

Odlewanie piaskowe wykonywanie jest z form piaskowych a odlewanie aluminium następuje w technologii grawitacyjnej, której zaletą jest możliwość wykonywania odlewów o skomplikowanych kształtach.

  

Odlewanie kokilowe wykonywanie jest z form kokilowych (tzw. kokil) a odlewanie aluminium następuje w technologii grawitacyjnej, której zaletą jest powtarzalność wymiarowa, jakość powierzchni (niska chropowatość powierzchni) i długa żywotność oprzyrządowania. 

 

Przeprowadzamy utwardzanie wydzieleniowe dla następujących stopów: AlSi7Mg0,3; AlSi7Mg0,6; AlSi9Mg; AlSi10Mg, AlCu5MgMn, AlCu4Ti; Alsi4MgTi; AlZn10Si8Mg; obróbka ta powoduje wzrost własności wytrzymałościowych odlewów o 100%, dzięki czemu uzyskujemy Rm powyżej 400 MPa.

 

Cienkość ścianek odlewów aluminiowych odlewanych w Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. powinna wynosić:

 • dla technologii piaskowej ≥ 5 mm
 • dla technologii kokilowej ≥ 5 mm

 

Dla odlewów aluminiowych o cienkości ścianek poniżej 5 mm proponujemy przeprojektowanie odlewów tak aby cienkość ścianek wynosiła ≥ 5 mm.

 

Obróbkę cieplną odlewów aluminiowych wykonujemy wg stanów: T1, T4, T5, T6, T64, T7.  

 • T1   kontrolowanie schłodzony z odlewem i naturalnie starzony;
 • T4   przesycony i naturalnie starzony w razie potrzeby
 • T5   kontrolowanie schłodzony z odlewem i sztucznie starzony lub przestarzony
 • T6   przesycony i całkowicie sztucznie starzony; 
 • T64 przesycony i sztucznie podstarzony;
 • T7   przesycony i sztucznie przestarzony

  

Odlewnia aluminium wyposażona jest w następujące piece tapialne oporowe i indukcyjne: 

 • Piec tapialny indukcyjny (2 szt.) o pojemności 150 kg aluminium o mocy 250 kW
 • Piec tapialny oporowy (1 szt.) o pojemności 200 kg aluminium o mocy 50 kW
 • Piec tapialny oporowy (2 szt.) o pojemności 300 kg aluminium o mocy 60 kW 

 

Odlewy aluminiowe o masie w przedziale:

 • 0,1 - 150 kg: odlewanie grawitacyjnie w formach kokilowych: ręcznych; pneumatycznych; hydraulicznych
 • 0,1 - 500 kg: odlewanie grawitacyjnie w formach piaskowych w technologii uretanowej tzw. "NO BAKE" z zastosowaniem żywic chemoutwardzalnych przy wykorzystaniu mieszarko-nasypywarki firmy EUROTEK o wydajności 5000 kg masy/godz.

Obróbka mechaniczna

Obróbka odlewów wykonywana jest przy użyciu następujących maszyn ze sterowaniem CNC:

 

 • Tokarka CNC: Turret VTL-801E - średnica toczenia: D=1300 mm,

 • Frezarka CNC: YT1500LF - zakres obróbczy: 1854/610 mm,

 • Frezarka CNC: AVIA VMC 650 - zakres obróbczy: 650/540/620 mm, maksymalne obciążenie 620 kg.

 

Dysponujemy następującym wyposażeniem pomiarowym:

 

 • 5-osiowe ramie pomiarowe FARO Prime 1.8. (sprawdzanie tolerancji wymiarowych i geometrycznych odlewów surowych i obrabianych na CNC)
 • Średnicówki 3 punktowe Vogel i 2 punktowe Mitutoyo (precyzyjne sprawdzanie średnic obrobionych otworów)
 • Maszyna pomiarowa oraz ramie pomiarowe firmy Baces o zakresie pomiarowym 2600mm i dokładności 0,06mm.

Kontrola jakości

Jakość naszych wyrobów kontrolowana jest przez zachowanie wytycznych procedury ISO 9001:2001 i stałe zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości. Realizując Politykę Jakości naszej Spółki, pragniemy uzyskać renomę Firmy systematycznie podnoszącej jakość, zadowolenie Klientów oraz satysfakcje Naszych Pracowników. 

       

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

 

 • Bogate doświadczenie naszych pracowników w każdej dziedzinie funkcjonowania odlewni aluminium
 • Wykorzystanie do współpracy wyłącznie Dostawców, którzy dostarczają jakościowe produkty i usługi dla Naszej firmy
 • Stosowanie i dokumentowanie działań podnoszących jakość
 • Monitoring światowego rozwoju technologii 
 • Korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i ciągłe doskonalenie własnych możliwości produkcyjnych
 • Wykorzystanie koncepcji Just-In-Time w odniesieniu do terminowości dostaw
 • Zapobieganie powstawaniu odlewów aluminiowych niespełniających wymagań Klientów
 • Kontrolę i minimalizację kosztów w miejscu ich powstawania
 • Ograniczenie ujemnego wpływu procesu technologicznego na środowisko naturalne człowieka.

 

Najwyższą jakość odlewów aluminiowych zapewnia testowanie surowych materiałów (wejściowych) i próbek odlewniczych za pomocą spektrometru GNR Solaris NF oraz sprawdzanie tolerancji wymiarowych odlewów (przed i po obróbce CNC) na wspomaganym komputerowo 5-osiowym ramieniu pomiarowym FARO Prime 1.8.

 

 

 

Zdjęcie nr. 3. Po lewej stronie będący na wyposażeniu Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. spektrometr Solaris NF GNR, a po prawej stronie wspomagane komputerowo 5-osiowe ramię pomiarowe FARO Prime 1.8.

 

Do realizacji Polityki Jakości stosowany jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.

Portfolio

Stopy odlewnicze

 Poniżej prezentujemy stopy odlewnicze stosowane przez Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.

 

NUMER SYMBOL CHEMICZNY   NUMER SYMBOL CHEMICZNY   NUMER SYMBOL CHEMICZNY
EN AC-21000 AlCu4MgTi   EN AC-44200 AlSi12(A)   EN AC-46400 AlSi9Cu1Mg
EN AC-21100 AlCu4Ti   EN AC-44300 AlSi12(Fe)   EN AC-46500 AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
EN AC-41000 AlSi2MgTi   EN AC-44400 AlSi9   EN AC-46600 AlSi7Cu2
EN AC-42000 AlSi7Mg   EN AC-45000 AlSi6Cu4   EN AC-47000 AlSi12(Cu)
EN AC-42100 AlSi7Mg0,3   EN AC-45100 AlSi5Cu3Mg   EN AC-47100 AlSi12Cu1(Fe)
EN AC-42200 AlSi7Mg0,6   EN AC-45200 Al5Cu3Mn   EN AC-48000 AlSi12CuNiMg
EN AC-43000 AlSi10MG(a)   EN AC-45300 AlSi5Cu1Mg   EN AC-51000 AlMg3(b)
EN AC-43100 AlSi10Mg(b)   EN AC-45400 AlSi5Cu3   EN AC-51100 AlMg3(a)
EN AC-43200 AlSi10Mg(Cu)   EN AC-46000 AlSi9Cu3(Fe)   EN AC-51200 AlMg9
EN AC-43300 AlSi9Mg   EN AC-46100 AlSi11Cu2(Fe)   EN AC-51300 AlMg5
EN AC-43400 AlSi10Mg(Fe9)   EN AC-46200 AlSi8Cu3   EN AC-51400 AlMg5(Si)
EN AC-44000 AlSi11   EN AC-46300 AlSi7Cu3Mg   EN AC-71000 AlZn5Mg
EN AC-44100 AlSi12(B)            

Kontakt

Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 16 B
27-200 Starachowice

NIP: 664-18-37-456 | REGON 291033962 | KRS 0000109383


  

 

Waldemar Nowak
Dyrektor Produkcji

waldemar.nowak@iwit.pl
tel.: 606 615 871

 

 

 

 

Agata Mańko
Specjalista ds. Księgowych

agata.manko@iwit.pl

Maciej Dutkiewicz
Dyrektor Naczelny

maciej-dutkiewicz@iwit.pl
tel.: 791 339 123

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych strony, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
OK