• producent odlewów
  ze stopów aluminium
  z form piaskowych i kokilowych
 • zapraszamy do współpracy

O firmie

Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. to odlewnia aluminium zlokalizowana w Starachowicach (woj. Świętokrzyskie) produkująca odlewy aluminiowe w formach piaskowych i kokilowych. Firma wykonuje również oprzyrządowanie odlewnicze i oferuje dodatkowe usługi w postaci obróbki mechanicznej na maszynach CNC, obróbki cieplnej, piaskowania i obróbki powierzchni odlewów aluminiowych (m.in. anodowanie, fosforanowanie, chromianowanie, malowanie: proszkowe i na mokro). Dodatkowo na życzenie klienta firma wykonuje badania szczelnościowe odlewów aluminiowych a w ramach kooperacji badania penetracyjne i rentgenowskie.

Odlewnia aluminium powstała w 1999 roku i opiera swoją działalność statutową na potencjale i zasobach intelektualnych zdobytych w firmie Odlewnie Polskie S.A. W 2005 roku właścicielem firmy zostały osoby fizyczne: Pan Zbigniew Dutkiewicz i Pan Adam Nowak.

Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000 wydany 4 października 2005 roku, który potwierdza wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego oraz produkcji odlewów i ich obróbki.

Jednym z głównych zadań firmy jest implementacja nowych technologii; firma posiada doświadczenie w odchudzaniu kosztów produkcji popartych zastąpieniem procesu obróbki detali aluminiowych z profili walcowanych na obróbkę detali odlewanych.Z usług firmy korzystają obecnie firmy międzynarodowe z następujących sektorów:

 • branża kolejowa - Francja i Belgia;
 • branża okrętowa – Polska, Niemcy;
 • branża motoryzacyjna – Niemcy, Szwecja;
 • branża zbrojeniowa – Polska, Anglia, Białoruś;
 • branża energetyczna - Polska;
 • branża lotnicza – Francja

 

Nowym klientom oferujemy kilkudniowe rozpatrzenie zapytań ofertowych oraz produkcję odlewów aluminiowych w ramach koncepcji dostaw na czas Just-In-Time.                                                                                                                                           

Projektowanie

Do projektowania odlewów aluminiowych używamy następujących technologii: CAD/CAM/CNC, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX oraz Edgecam. Do wykonania modeli, rdzennic, kokili i negatywów na CNC  wykorzystujemy dokumentację płaską 2D (papierową i elektroniczną) oraz bryły przestrzenne 3D otrzymywane od naszych Klientów. Istnieje możliwość zaimportowania projektów do obsługiwanego przez naszych projektantów i technologów programu Pro/ENGINEER z zewnętrznych programów w formatach: STP; IGS; PAR; PARASOLID, CAT; VDA; STL.

 

Wykorzystujemy również program ProCAST do symulacji komputerowej procesów zalewania i krzepnięcia odlewów, który pozwala symulować:

 

 • Odlewanie grawitacyjne, odśrodkowe, wysoko i niskociśnieniowe, technologia pełnej formy i in.
 • Odlewanie do ruchomych i nieruchomych form ceramicznych i stałych.
 • Odlewanie w stanie ciekło-stałym (tiksotropowe).
 • Odlewanie półciągłe i ciągłe.

 

Pliki wygenerowane w oprogramowaniu Pro/ENGINEER  są importowane do programu komputerowego Unigraphics wspomagającego wytwarzanie, który  generuje kody "NC" na potrzeby obrabiarek CNC.

 

Modelarnia

Modelarnia to wysoko wyspecjalizowany, nowoczesny zakład z wieloletnim doświadczeniem, który wykonuje następujące usługi:

 

 • Wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego, modeli i rdzennic ze stali, aluminium i metali kolorowych
 • Kokile z żeliwa szarego i sferoidalnego
 • Negatywy modeli i omodelowania prototypowe z żywicy
 • Montaż modeli na płytach, zespołów modelowych i obróbki wykańczające rdzennic
 • Adaptacja zespołów modelowych pomiędzy różnymi technologiami odlewniczymi
 • Opracowywanie modeli 3D w programie PRO Engineer
 • Opracowywanie ścieżek narzędziowych do obróbki mechanicznej modeli na maszynach CNC
 • Wprowadzenie naddatków technologicznych, takich jak: pochylenia ścian, naddatki na obróbkę i skurcz odlewniczy
 • Obróbka w programie ProENGINEER
 • Generowanie brył 3D modeli i rdzennic na podstawie modelu odlewu
 • Generowanie ścieżek narzędzia w programie EDGECAM na obrabiarkę CNC AVIA VMC 650       

 

Modele i ich negatywy wykonujemy na pionowym centrum obróbczym AVIA VMC 650. 

Maksymalne wymiary frezowanych modeli: X/Y/Z to 650/540/620.

Maksymalne obciążenie 620 kg.

 

Odlewnia aluminium

Specjalizujemy się w produkcji skomplikowanych i niskoseryjnych odlewów aluminiowych wykonywanych w technologii: piaskowej, kokilowej i mieszanej.

Wykonujemy obróbkę cieplną odlewów aluminiowych: T1, T4, T5 oraz T6. Przeprowadzamy utwardzanie wydzieleniowe dla następujących stopów: AlSi7Mg0,3; Alsi7Mgo,6; AlSi9Mg; AlSi10Mg, AlCu5MgMn, AlCu4Ti; Alsi4MgTi; AlZn10Si8Mg, obróbka ta powoduje wzrost własności wytrzymałościowych odlewów o 100%, dzięki czemu uzyskujemy Rm powyżej 400 MPa.

 

Odlewnia aluminium wyposażona jest w następujące piece tapialne oporowe i indukcyjne:

 • Piec tapialny (2 szt.) indukcyjny o pojemności 150 kg aluminium o mocy 250 kW.
 • Piec tapialny oporowy o pojemności 200 kg aluminium o mocy 50 kW
 • Piec tapialny oporowy o pojemności 300 kg aluminium o mocy 60 kW
 • Piec tapialny oporowy o pojemności 300 kg aluminium o mocy 60 kW

 

Odlewy o masie w przedziale:

 • 0,1 - 150 kg produkowane są w kokilach grawitacyjnych: ręcznych; pneumatycznych; hydraulicznych.
 • 20 - 500 kg produkowane są w technologii uretanowej tzw. "NO BAKE" z zastosowaniem żywic chemoutwardzalnych w formach piaskowych przy wykorzystaniu mieszarko-nasypywarki firmy EUROTEK o wydajności 3800 kg masy/godz.

Obróbka mechaniczna

Dysponujemy następującym wyposażeniem pomiarowym:

 

 • Wysokościomierz MAHR Digimar CX2
 • Średnicówki 3 punktowe Vogel
 • Średnicówki 2 punktowe Mitutoyo
 • Maszyna pomiarowa oraz ramie pomiarowe firmy Baces o zakresie pomiarowym 2600mm i dokładności 0,06mm.

 

Obróbka odlewów wykonywana jest przy użyciu następujących maszyn ze sterowaniem CNC:

 

 • Tokarka sterowana komputerowo - typ CNC Turret VTL-801E – średnica toczenia D=1300mm.

 •  Frezarka CNC - typ YT1500LF - wielkość stołu roboczego 1854x610mm

 •  CNC AVIA VMC 650 - maksymalne wymiary obrabianych detali X/Y/Z - 650/540/620, maksymalne obciążenie 620 kg.

Kontrola jakości

Jakość naszych wyrobów kontrolowana jest przez zachowanie wytycznych procedury ISO 9001:2001 i stałe zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości. Realizując Politykę Jakości naszej Spółki, pragniemy uzyskać renomę Firmy systematycznie podnoszącej jakość, zadowolenie Klientów oraz satysfakcje Naszych Pracowników. 

       

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

 

 • Bogate doświadczenie naszych pracowników w każdej dziedzinie funkcjonowania odlewni aluminium
 • Wykorzystanie do współpracy wyłącznie Dostawców, którzy dostarczają jakościowe produktu i usługi dla Naszej firmy
 • Stosowanie i dokumentowanie działań podnoszących jakość
 • Monitoring światowego rozwoju technologii 
 • Korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i ciągłe doskonalenie własnych możliwości produkcyjnych
 • Wykorzystanie koncepcji Just-In-Time w odniesieniu do terminowości dostaw
 • Zapobieganie powstawaniu wyrobów i usług niespełniających wymagań Klientów
 • Kontrolę i minimalizację kosztów w miejscu ich powstawania
 • Ograniczenie ujemnego wpływu procesu technologicznego na środowisko naturalne człowieka.

 

Najwyższą jakość produktów zapewnia badanie materiałów wsadowych i próbek odlewów dzięki zastosowaniu spektrometru GNR Solaris NF oraz sprawdzanie tolerancji wymiarowych na 5-osiowym ramieniu pomiarowym FARO Prime 1.8.

 

 

Do realizacji Polityki Jakości został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.

Portfolio

Stopy odlewnicze

 Poniżej prezentujemy stopy odlewnicze stosowane przez Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.

 

NUMER SYMBOL CHEMICZNY   NUMER SYMBOL CHEMICZNY   NUMER SYMBOL CHEMICZNY
EN AC-21000 AlCu4MgTi   EN AC-44200 AlSi12(A)   EN AC-46400 AlSi9Cu1Mg
EN AC-21100 AlCu4Ti   EN AC-44300 AlSi12(Fe)   EN AC-46500 AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
EN AC-41000 AlSi2MgTi   EN AC-44400 AlSi9   EN AC-46600 AlSi7Cu2
EN AC-42000 AlSi7Mg   EN AC-45000 AlSi6Cu4   EN AC-47000 AlSi12(Cu)
EN AC-42100 AlSi7Mg0,3   EN AC-45100 AlSi5Cu3Mg   EN AC-47100 AlSi12Cu1(Fe)
EN AC-42200 AlSi7Mg0,6   EN AC-45200 Al5Cu3Mn   EN AC-48000 AlSi12CuNiMg
EN AC-43000 AlSi10MG(a)   EN AC-45300 AlSi5Cu1Mg   EN AC-51000 AlMg3(b)
EN AC-43100 AlSi10Mg(b)   EN AC-45400 AlSi5Cu3   EN AC-51100 AlMg3(a)
EN AC-43200 AlSi10Mg(Cu)   EN AC-46000 AlSi9Cu3(Fe)   EN AC-51200 AlMg9
EN AC-43300 AlSi9Mg   EN AC-46100 AlSi11Cu2(Fe)   EN AC-51300 AlMg5
EN AC-43400 AlSi10Mg(Fe9)   EN AC-46200 AlSi8Cu3   EN AC-51400 AlMg5(Si)
EN AC-44000 AlSi11   EN AC-46300 AlSi7Cu3Mg   EN AC-71000 AlZn5Mg
EN AC-44100 AlSi12(B)            

Kontakt

Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 16 B
27-200 Starachowice

NIP: 664-18-37-456 | REGON 291033962 | KRS 0000109383


  

 

Waldemar Nowak
dyrektor produkcji

 waldemar.nowak@iwit.pl
tel.: 606 615 871

Robert Trzos
kierownik odlewni aluminium

 robert.trzos@iwit.pl
tel.: 664 920 658

Maciej Dutkiewicz
dyrektor naczelny

maciej-dutkiewicz@iwit.pl
tel.: 791 339 123

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych strony, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
OK